V župniji Tezno na pobudo takratnega župnika Bernarda Geršaka že preko 15 let delujeta dve zakonski skupini. Mesečna srečanja na določeno zakonsko oz. splošno duhovno temo jim zagotovo dajejo novih moči za zakonsko slogo in družinsko srečo. Prva skupina si glavne teme določa sproti, druga skupina pa se srečuje na način Družine in življenja.

Hkrati pa obe skupini dajete oltarnemu občestvu posebni utrip ter vsakokratnemu duhovniku globlji vpogled v življenje sodobne družine.

Prva skupina

Druga skupina