Konec marca in v začetku aprila se je prenova zvonjenja uspešno sklenila. Po 40 letih tako znova zvonijo uglašeno in bolj milo. Mojstri Janez Moškrič, Dominik Malovrh in Tomaž Klopčič s sodelavci so zelo kvalitetno opravili svoje delo.

Bog povrni vsem župljanom in dobrotnikom od drugod, ki ste delo podpirali skozi mesece. Od 25 000 € moramo zbrati še 3200 €.

Svoj dar še lahko nakažete tudi na TRR župnije:

Župnijski urad Maribor Tezno

Vrablova ulica 21

2000 Maribor

TRR: SI56 6100 0001 2947 034

odprt pri Delavski hranilnici

NAMEN: ZA ZVONJENJE

Blagoslov dela bo v nedeljo, 2. 7., ko bomo obhajali zunanjo slovesnost farnega zavetnika sv. Cirila in Metoda.

BOG POVRNI ZA VAŠE RAZUMEVANJE.

Jože Povh, župnik