Spoštovani župljani vseh treh župnij. Bog vas živi in podpiraj na vseh poteh.

S 1. 8. letos me je nadškof msgr. Alojzij Cvikl v imenu krajevne Cerkve poslal med vas kot rednega dušnega pastirja.

V temeljnem hvaležnem spominu na vse duhovnike, ki so med vami v preteklih desetletjih oznanjali Božje kraljestvo, se zavedam, da nadaljujem njihovo sveto poslanstvo posvečevanja, oznanjevanja in služenja. Velika zahvala g. Danijelu Lasbaherju, ki je s 11-letnim služenjem dal župniji sedanjo živost in mladost. Povezuje naju tudi generacijska bližina. V novem poslanstvu v naši Slomškovi stolnici mu želim osebnega veselja in pastoralnega blagoslova.

V tem duhu se hvaležno spominjam blagopokojnih župnikov Jožeta Goličnika, Stanka Celeca in Ivana Kralja.

Pozdravim g. Sebastijana, ki že 3 leta izvršuje med vami duhovniško poslanstvo kot kaplan. Verjamem na korektno bratsko sobivanje in sodelovanje, saj se poznava iz leta 2016/2017, ko je v Kamnico prihajal ob vikendih. Pozdravim duhovnega pomočnika Toneta Štekla.

Pozdravim vse vas, ožje in širše sodelavce, vse skupine, ki kakorkoli sodelujete za duhovni in materialni blagor svoje domače župnije. Lepo prosim, da ohranite ljubezen in pripravljenost za sodelovanje.

Pozdravim vse vas župljane, ki ohranjate vero, upanje in ljubezen. Prosim vas za potrpežljivost z menoj, saj je vsak začetek poln negotovosti.

Vaš novi župnik Jože Povh

Kratka osebna predstavitev

Rojen sem v Tepanju v župniji Slovenske Konjice, kjer sem odraščal v družbi še treh bratov in in ene sestre. Oče se je poslovil letos januarja, tako imam še samo mamo v 73. letu.

Po obdobju brezskrbnega lepega otroštva je prišla mladost, ministrantska leta, dijaško obdobje, iskanje idealov in trdnih sidrišč življenja. Našel sem jih v okolju cerkvenega življenja nedelje, praznikov in ministriranja, vzorov domačih duhovnikov ter zaradi zanimanja za globlja filozofska vprašanja tudi v mnogih intelektualcih. Veliko sem bral Alojza Rebulo, Edvarda Kocbeka, Srečka Kosovela, Franceta Balantiča. Zelo velik vpliv name so imela množična katoliška srečanja mladih v Stični in po svetu, kjer sem doživljal moč vere, potrditev mladostnih idealov in sprejetost v Cerkvi. Zelo močan lik iz dobe odločanja mi ostaja sveti papež Janez Pavel II. Tako je jeseni leta 2000 v meni dozorela odločitev za vstop v bogoslovlje. Julija 2007 sem rojstni župniji Slovenske Konjice obhajal novo mašo.

Po diakonskem letu na Prevaljah sem bil med leti 2007-2009  kaplan v župniji Pobrežje, nato pa 2009 poslan za župnika v Kamnico in nato 2015 še za soupravitelja župnije sv. Križ nad Mariborom (Gaj nad MB)). Od leta 2011 sem sodelavec centra za duhovne poklice naše nadškofije in del uredništva NOVE RASTI. Od decembra 2013 sem duhovni vodja Kolpingovega združenja Slovenije, ki ima že skoraj 30 let svojo družino tudi v naši tezenški župniji.

V prostem času se še rad zapodim za nogometno žogo ter preberem kvalitetno slovensko knjigo. Zadnji teden sem obudil tudi veselje do motorja, saj so mi kamniški farani kupili belo vespo, zato me boste kdaj opazili na njej.

Verujem v vetje Svetega Duha, ki nas vabi na nova pota vere in cerkvene povezanosti.

Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas!