»Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.« Mk 10, 29-30

Prijazen sprejem v župniji Tezno mi pomaga čutiti resničnost Jezusovih besed. Hvala vsem, ki ste mi že v prvih dneh pomagali, da so se zmanjšali nekateri strahovi vezani na sprejem novih odgovornosti. Skupaj – z Božjo pomočjo – bomo lahko naredili še veliko lepega in dobrega v okolju v katerem živimo.

Z župnijo Tezno me veže zanimiva zgodovina.

G. Goličnik me je pred petnajstimi leti povabil k sodelovanju na pastoralno službo. Tam sem mu potem tudi za nekaj let nasledil.

Na Tezno sem v zadnjih desetih letih pogosto zahajal tudi na skavtska srečanja.

Lani pa sem v službi škofijskega ekonoma nasledil g. Geršaka. Sedaj živim na škofiji in skoraj vsako jutro se na kavi srečava z župnikom Lasbaherjem, ki je moj dober svetovalec za delo v župniji Tezno.

Vabim vas, da v naslednjih tednih v molitvi in pogovoru iščemo načine, kak čim bolje nadaljevati življenje in delo župnij v soupravi.

Franček – Francesco Bertolini, žpk