Župnijsko Karitas Tezno vodi ga. Alenka Ranca, prej jo je dolga leta ga. Olga Krajnc. Ostali člani so:

Olga Krajnc, Marija Planinc, Julčka Ekart, Majda Hanžekovič, Rozina Zavec, Janko Ranca, Janez Malek,

Liljana Urlep.

V župnijah Brezje in Miklavž žal še nimamo voditelja za to področje.

V pripravi na adventni čas so pripravile delavnico izdelovanja adventnih vencev. Prostovoljni darovi vernikov so namenjeni za delovanje Karitas.