Cerkev Tezno

Župnija sv. Cirila in Metoda obsega jugovzhodni del Maribora, ki ga domačini imenujejo Tezno.  Nastala je na pobudo jezuita p. Jakoba Laura. Ustanovil pa jo je takratni mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik za veliko noč leta 1965. Seveda je bila to župnija brez cerkve. Zato so se farani zbirali k božji službi v zasebni hiši, dokler ni bil leta 1970 blagoslovljen temeljni  kamen za novo cerkev, ki je bila zgrajena po načrtih arhitekta Cirila Zazule in blagoslovljena leta 1971. Posvetili so jo po dvajsetih letih  leta 1991.

Pri vhodu nas pozdravljata zavetnika sv. Ciril in Metod. Sprejemata in kličeta nas v cerkev,  kakor sta kot apostola Slovanov naše prednike pripeljala v Cerkev. Plastika je delo akademskega kiparja Franceta Goršeta.

Ko vstopimo v cerkev, nas nagovori njena velikost in morda posebnost, da je cerkev bolj široka kot dolga. V njej močno prevladuje beton, kot odsev gradnje tistega časa, pa tudi sicer ne najdemo v njej dragih materialov, temveč le les, keramiko in le tu in tam medenino. Takoj nas nagovori veliki leseni križ, ki visi nad oltarjem. Križ simbolično poudarja, da je Križani središče naše vere in je razpet med nebom in zemljo ter nas dviga od zemeljskega k duhovnemu. Tudi Križani je delo akademskega kiparja Franceta Goršeta.

Zelo lepa umetnina so barvna okna, ki so delo slikarja in duhovnika Staneta Kregarja. V vitraju sta upodobljena zavetnika cerkve sv. Ciril in Metod.

Tabernakelj predstavlja svet, katerega središče je Kristus. Je tudi središče cerkve, ki naj bo vedno bolj kraj češčenja in hvaležnosti, kar se še posebej odraža v evharistiji. V cerkev je bil nameščen leta 2001 in je delo arhitektke Janje Pinter.

Vrata in pomična stena ločita kapelo od glavnega cerkvenega prostora. Kapelo krasijo barvna okna, križev pot in Marijin kip. V njej sta središčna elementa oltar in tabernakelj. Vse to  daje kapeli žar svetosti, obiskovalcu pa občutek sprejetosti. V tem prostoru se čutimo kot občestvo, kar še posebej prihaja do izraza pri delavniških mašah.

Zunanjost cerkve, ki je povezana v celoto z župniščem, je razgibana. Trije zvonovi v majhnem zvoniku spominjajo na zemeljsko minljivost, vabijo ljudi k bogoslužju in spremljajo  na poti v večnost.

Bogoslužje v cerkvi sv. Cirila in Metoda na Teznem:

Ob delavnikih: 19.00 (zimski čas 18.00), razen ob sredah 7.00, ob nedeljah 8.00 in 10.30