V nedeljo, 4. 6., bomo slavje birme za 6 mladih obhajali v župniji Brezje. Zakrament bo mladim podelil stolni kanonik in generalni vikar nadškofije Janez Lesnika. Mlade in vse birmance podpirmo z molitvijo in življenjsko žrtvijo.

V majskih nedeljah smo v vseh oltarnih občestvih obhajali slavja prvih obhajil. V nedeljo, 14. 5., je k zakramentu pristopilo 9 veroučencev župnije Tezno.

V nedeljo, 21. 5., smo slavje za 14 otrok obhajali v Miklavžu. Slavljenci so: Eva Fajfar, Matic Babšek, Jure Šerbinek, Lino Kline, Anej Kozel, Filip Kokol, Ajda Kokol, Lara Žerjav, Marc Gabriel Vindiš, Naja Sagadin, Lara Koren, Lev Borko, Val Paljak in Tim Toplak.

V nedeljo, 28. 5., so k zakramenetu pristopili 4 otroci župnije Brezje: Zoja Kozel, Dominik Kramar, Erik Sušnik Cotar in Jure Hlevnjak.

Vsem iskreno čestitamo in obljubljamo duhovno podporo še naprej.